2019 Zámek Stekník Rokoková kamna

 

Původní rokoková kamna na zámku Stekník restaurovaná pro hlavní sál se dochovala jako torzo, pouze cca polovina z celkového počtu kachlů.
Téměř z každé řady, s výjimkou základny a vázy, však byly dochovány některé kachle nebo jejich zlomky. Na základě nalezeného střepového materiálu a podle analogií s jinými dobovými kamny, tak bylo možné vytvořit ideální rekonstrukci jejich podoby.

Celé nedochované kachle a chybějící části originálů byly vytvořeny jako keramické glazované kopie. Pracovali jsme původní technologií bednění kachlů z hliněných plátů, s ruční modelací rokokového dekoru. V glazované keramice jsme vytvářeli i drobné chybějící zlomky dekoru. Nově vyrobené keramické části byly s originály sesazeny a přechod mezi původní a novou částí byl za studena zatmelen a barevně zaretušován. Všechny použité materiály jsou reverzibilní a zároveň tepelně odolné, takže do budoucna je možné i funkční využití kamen. Nyní jsou kamna v interiéru zámku nefunkční, ale kdo ví, co bude za sto let...

Po téměř roční, pro nás nesmírně krásné práci, si kamna můžete opět na Stekníku prohlédnout, spolu s dalšími kamny v nově zrekonstruovaných interiérech.