2020 SH Šternberk Winterthurská kachlová kamna

 

Malovaná kachlová kamna ze švýcarského Winterthuru, z dílny rodiny Pfau, vyrobená kolem roku 1680. Autorem maleb je pravděpodobně Hans Heinrich III. Pfau (1642-1719).
Jsou to jedna ze dvou winterthurských kamen v České republice.

Kamna zakoupil ze Švýcarska pro svou sbírku kamen na Šternberku Jan II. z Liechtensteina. Předtím, než kamna přišla na hrad Šternberk, byla ještě ve Švýcarsku restaurována a nekompletní kachlový materiál ze 17. století byl doplněn novými kopiemi kachlů. Restaurování i výrobu kopií tehdy provedla známá hrnčířská dílna Keiser z Zugu.

Unikátní na těchto kamnech je, že se tyto restaurátorské doplňky z konce 19. stoletídochovaly do dnešních dnů.Při současném restaurátorském zásahu jsme zachovávali i tyto velmi cenné doklady historického restaurování.

Kamna byla restaurována na místě bez jejich demontáže. Na fotografiích si můžete prohlédnout postup restaurátorských prací. Respektovali jsme v maximální míře dochované původní restaurování. Chybějící větší i drobné části kachlů byly nově vytvořeny v keramickém páleném a glazovaném materiálu. To vyžadovalo velké množství zkoušek glazur a směsí keramických barev pro malbu dekoru. Hotové keramické doplňky byly sesazeny s originálem a přechod byl zaretušován.

Práce na restaurování těchto kamen trvaly pět měsíců.