2020 SH Šternberk Steckbornská kamna

SH Šternberk

 

Tato kamna ze švýcarského Steckbornu jsou další z pestré kamnové sbírky, kterou na hradě Šternberk shromáždil Jan II. z Liechtensteina počátkem 20. století.

Jsou zdobena malovanými výjevy ze života Krista a alegoriemi ženských ctností a neřestí.

Stejně jako předchozí winterthurská kamna, byla i tato steckbornská kamna restaurována koncem 19. století ve švýcarské dílně Josefa Antona Keisera a jeho ženy Elisabeth Keiser-Meier, která byla vynikající malířkou keramiky. Tam také kamna byla doplněna kopiemi nedochovaných kachlů. Tyto keramické kopie jsou mistrovsky udělané. Tvoří cca 50% povrchu kamen a nejsou na první pohled od originálů rozeznatelné. Až při detailnější prohlídce můžete vidět drobné odlišnosti v materiálu a stylu malby.
V dílně Keiser získala kamna svou nynější podobu. Jedná se o doplněnou spodní část původně vyšších kamen.

Při současném restaurování byly zachovány i velmi citlivě a kvalitně provedené, nyní už historické, předchozí restaurátorské doplňky. Pravděpodobně jde o nejstarší příklad restaurátorského zásahu na kamnech, který v České republice máme.

Chybějící části dekoru jsme opět doplňovali v keramickém glazovaném materiálu. Přechod mezi novými částmi a originály byl retušován "za studena" doplňkovou hmotou, stejně jako povrchová poškození glazury.

Liechtensteinská sbírka kachlových kamen na Šternberku je ojedinělá svou pestrostí. Jsou zde zastoupena kamna od renesance po počátek 20. století. Uvidíte zde kamna ze Švýcarska, Tyrolska, jižního Německa i Moravy. Jste-li obdivovateli kamen nebo krásných historických interiérů, jeďte se na Šternberk určitě podívat.

Restaurování 13 kamen z této sbírky proběhlo v letech 2019 a 2020. Na dalších kamnech pracovaly mé dvě kolegyně, restaurátorky Alžběta Netopilová aRadka Bukovjanová.